Iesniedzamie dokumenti

Izveidots Piektdiena, 19 Mai 2017

1.1. Lai izglītojamo pieteiktu Ģimnāzijā, vecāki iesniedz Ģimnāzijas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:

1.1.1.   vecāku vārdu un uzvārdu;

1.1.2.   izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;

1.1.3.   izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;

1.1.4.   izvēlēto izglītības programmu;

1.1.5.   saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

1.2. Iesniegumam pievieno:

1.2.1.   iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram;

1.2.2.   aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju (ja attiecināms), uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram.

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates