Tradicionālie pasākumi Valmieras Valsts ģimnāzijā

 • Zinību diena
 • Starptautiskā skolotāju diena
 • Aristotelis – 10. klašu uzņemšana ģimnāzijā
 • Pasākumi, veltīti Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai
 • Skolēnu radošo darbu žurnāla „Pīlādzītis“ atvēršanas svētki.
 • Jauno talantu konkurss
 • Ziemassvētku pasākumi
 • Pateicības pasākums „Draudzīgā aicinājuma“ ietvaros
 • Konkurss MIS un MISTERS Valmieras Valsts ģimnāzija
 • Absolventu basketbola turnīrs
 • Sv. Valentīna dienas balle
 • Starptautiskais jauniešu koru festivāls
 • Starptautiskais Valsts ģimnāziju basketbola turnīrs
 • Žetonvakars
 • Muzeju nakts
 • Pēdējā zvana svētki
 • Valsts olimpiāžu, zinātniski pētniecisko darbu un konkursu laureātu un viņu vecāku svinīga pieņemšana pie direktora
 • Olimpiāžu, konkursu, zinātniski pētniecisko darbu laureātu un labāko sportistu godināšana.
 • Cēsu pulka skonieku rotas piemiņas pasākums
 • Izlaidumi
2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates