2017./2018. mācību gads

Amoliņa Ineta

Vēsture

Bedeicis Juris

Mājturība un tehnoloģijas

Bērziņa Renāte

Ģeogrāfija, vēsture

Bikše Baiba

Latviešu valoda un literatūra

Bikše Līga

Fizika

Birnis Mārtiņš

Mūzika

Buša Māra

Matemātika, ekonomika

Caune Indra

Informātika, programmēšana

Deksne Anda

Ķīmija

Ezergaile Ināra

Krievu valoda

Feldhūne Dagnija

Latviešu valoda un literatūra

Gintere Ieva

Franču valoda

Indāne Silvija

Vēsture, filosofija, politika un tiesības

Jansone Māra

Latviešu valoda un literatūra

Jēkabsone Mārīte

Vācu valoda

Karāne Gija

Vizuālā māksla

Kažoka Indra

Informātika, programmēšana, matemātika

Kezika Sintija

Latviešu valoda un literatūra

Krastiņš Kārlis

Ķīmija

Krauze Sandra

Dabaszinības, matemātika, astronomija

Lāce Svetlana

Krievu valoda

Lutere Anita

Vācu valoda

Pabērza Dace

Mājturība un tehnoloģijas

Pickaine Ligita

Matemātika

Priedīte Maija

Sports

Priedītis Māris

Sports

Pundure Inese

Matemātika

Purmale Inese

Fizika

Ratniece Valija

Angļu valoda

Reinvalds Jānis

Vēsture

Rozenberga Māra

Krievu valoda

Rudzīte Sarmīte

Latviešu valoda un literatūra

Ruka Ieva

Latviešu valoda un literatūra, sociālais pedagogs

Skara-Mincāne Rita

Angļu valoda

Skrastiņa Zinta

Matemātika

Skrastiņš Artūrs

Fizika

Strazdiņa Ingrīda

Bioloģija

Šekstello-Kalandārova Jolanta

Sociālās zinības, psiholoģija

Švalbe Uģis

Tehniskā grafika

Vēvere Indra

Bioloģija, veselības mācība

Viduce Liāna

Angļu valoda

Vīra Vaira

Angļu valoda

Zilberte Diāna

Ekonomika

Valmieras skolotāju semināra vēsture

2020. gadsimta sākumā Valmieras Valsts ģimnāzijas ēku izmantoja Valmieras skolotāju semināra vajadzībām, kur sagatavoja topošos skolotājus. 19. gadsimta beigās pieauga latviešu turība, vecāki varēja atļauties savus bērnus sūtīt mācīties augstskolās. Studēt gribētāju skaits pieauga, Rīgas skolotāju semināra valde vēlējās iegādāties zemes gabalu ārpus Rīgas. Zemes gabals tika iegādāts Valmierā, skaistā vietā pie Gaujas, par 750 rubļiem.

Valmieras skolotāju semināra ēkas arhitekts ir Aleksejs Kizelbašs, kuram Tautas Izglītības ministrija1901.gadā piešķīra kredītu. Parakstīt un izstrādāt šādus būvprojektus varēja tikai speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Būvdarbus vajadzēja uzsākt jau pirmajā gadā, pretējā gadījumā bija jāapstiprina jauns projekts. Skolas ēkas pamatakmens tika ielikts 1901. gada 9. maijā.

Rīgas mācību apgabala kuratoram tika piešķirts kredīts semināra ēkas celtniecībai 108 691 rubļa apmērā, kaut gan līgumā tika norādīta summa 119 021 rublis ar rīkojumu Nr. 1666, kas būs nepieciešama Valmieras skolotāju semināra ēkas celtniecībai. 1903. gadā Valmieras semināra ēkai tika piešķirti vēl 7700 rubļi, tās pilnīgai pabeigšanai, kaut gan pēc aprēķiniem tik liela naudas summa nemaz nav bijusi vajadzīga.

Lasīt tālāk: Valmieras skolotāju semināra vēsture

SKOLAS HIMNA

SKOLAS HIMNA

Sadarbības partneri

SADARBĪBAS PARTNERI

Aktivitātes

Latvijas Universitāte

Lekcijas, papildizglītības skolas, zinātniski pētnieciskā darbība

Rīgas Tehniskā universitāte

Lekcijas, papildizglītības skolas, zinātniski pētnieciskā darbība

Vidzemes augstskola

Lekcijas, papildizglītības skolas, zinātniski pētnieciskā darbība

RPIVA

Lekcijas, papildizglītības skolas, zinātniski pētnieciskā darbība

Daugavpils Universitāte

Ilgtspējīgas attīstības jautājumi

Juridiskā koledža

Lekcijas, papildizglītības skolas, zinātniski pētnieciskā darbība

Rīgas Stradiņa universitāte

Lekcijas, papildizglītības skolas, zinātniski pētnieciskā darbība

Starptautiskā Baltijas akadēmija

Krievu valodas priekšmetu popularizēšana

Valsts ģimnāzijas

Valsts ģimnāziju skolēnu un skolotājus sadarbība

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Projekti

Vīlandes Maa ģimnāzija (Igaunija)

Skolēnu, skolotāju apmaiņas braucieni, festivāli

Tartu Lahti ģimnāzija (Igaunija)

Skolēnu, skolotāju apmaiņas braucieni, festivāli

V.Zemkalna Paņevežu ģimnāzija (Lietuva)

Skolēnu, skolotāju apmaiņas braucieni, festivāli

Pleskavas Lingvistiskā ģimnāzija (Krievija)

Skolēnu, skolotāju apmaiņas braucieni, festivāli

Sanktpēterburgas ģimnāzija (Krievija)

Skolotāju apmaiņas braucieni, festivāli

Noinkirhenes reālskola (Vācija)

Skolēnu apmaiņa

Jičinas skola (Čehijā)

Skolēnu, skolotāju apmaiņas braucieni, festivāli

Valmieras sākumskola

Pasākumi un sadraudzības festivāli vācu val., franču val., ķīmijas, robotronikas apmācības

Valmieras Drāmas teātris

Teātra klase. Projekts ,,Viesistaba”

Valmieras Mūzikas skola

Pasākumi. Projekts ,,Viesistaba”

Valmieras Mākslas skola

Skolēnu iesaistīšana diplomdarbu realizēšanā VVĢ

Vidzemes slimnīca

Jauno mediķu skolas veidošana

Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

Latvijas iežu un minerālu kolekcijas veidošana; Hidrometeoroloģiskā laukuma ekspluatācija

Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts

Ilgtspējīgas attīstības jautājumi

SIA „Star Space”

Lekcijas un praktiskie pētījumi

Kanādas vēstniecība Latvijā

Valodas apmācība, sadarbība metodikas un lekciju organizēšanā

Francijas vēstniecība Latvijā

Valodas apmācība, sadarbība metodikas un lekciju organizēšanā

Krievijas vēstniecība Latvijā

Valodas apmācība, sadarbība metodikas un lekciju organizēšanā

Zviedrijas vēstniecība Latvijā

Ilgtspējīgas attīstības jautājumi

ASV vēstniecība Latvijā

Publisko lekciju organizēšana

Šveices vēstniecība Latvijā

Lekciju un tikšanās organizēšana

Vācijas vēstniecība Latvijā

Valodas apmācība, sadarbība metodikas un lekciju organizēšanā

Gētes institūts

Valodas apmācība, sadarbība metodikas un lekciju organizēšanā

,,Tilts uz Baltiju“ (Vācija)

Mācību tehniskais atbalsts

„Kulturweit“ (Vācija)

Brīvprātīgo praktikantu darbs

Konrāda Adenauera fonds

1. atbalsts skola Latvijā, lekciju organizēšana, stipendiju piešķiršana labākiem skolēniem

Jāzepa Teodora Beldava balvu fonds (Kanāda)

Stipendiju piešķiršana labākiem skolēniem

Valmieras Novadpētniecības muzejs

Ekskursijas; Valmieras Valsts ģimnāzijas muzeja veidošana

ZAAO

Konkursi, lekcijas, kopīgi projekti skolēnu apmācībai

Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāts

Ilgtspējīgas attīstības jautājumi

Dabas muzejs

VVĢ  Dabas takas kā mācību klases zinātniska iekārtošana

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Skola kā valsts nozīmes piemineklis (nr.102)

110 gadi

SIA ,,Raka”

Bibliotēkas materiālās bāzes papildināšana pedagoģijā

SIA ,,Lielvārds”

Bibliotēkas materiālās bāzes papildināšana pedagoģijā

AS ,,Lode“

Latvijas māla produkcijas reklamēšana

SIA “Akvarelis”

Atbalsts mākslas attīstībai

SIA ,,Raunas bruģakmens”

Skolas apkārtnes labiekārtošana

Jauniešu centrs ,,Vinda“

Jauniešu dome. Miera forums

Aizsardzības ministrija

Jaunsardzes kustība

Latvijas sporta deju federācija

Sporta deju konkursi un meistarklases

Valmieras zonālais valsts arhīvs

Skolas vēstures izpēte

Valmieras pilsētas domes sociālā nodaļa

Sporta un radoši pasākumi, aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Toyota Eiropas fonds

Sadarbība ,,Vide un inovācija”

Iespējamā misija

Jauno skolotāju piesaiste

Berga foto

Izlaiduma albūmu izgatavošana

Vidzemes Agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība

Projekts ,,Maizes ceļš” un ,,Cepu, cepu kukulīti”

AS SEB banka

Atbalsts Vidzemes Matemātikas skolas attīstībai

AS SWED banka

Atbalsts Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas attīstībai

Valmieras integrētā bibliotēka

Atbalsts skolas bibliotēkas sakārtošanā

Cēsu pulka skolnieku rotas piemiņas karoga komisija

Izvērtē skolas ieguldījumu patriotiskajā audzināšanā un nosaka skolu, kas saņems glabāšanā atjaunoto Cēsu pulka Skolnieku rotas karogu

Skolu muzeju biedrība

Skolu muzeju vadītāju kursu organizēšana un metodisks atbalsts muzeju veidošanā

Ģimnāzijas padome

Ģimnāzijas padome 2015./2016.m.g. 

Vecāki

Klase

Vārds, uzvārds

7a

Edijs Pētersons

7b

Sanita Krumholce

7c

Ansis Avišāns

8a

Dace Kuplā

8b

Santa Brīvule

8c

Kristīne Vīksne

9a

Judīte Jakovina

9b

Laine Ločmele

9c

Raisa Davidova

10a

Endija Pavlovska

10b

Jānis Tupreinis

10c

Aija Freimane

10d

Gunta Kļaviņa

11a

Ilze Brēdenfelde

11b

Ģirts Rūsis

11c

Olga Kronberga

11d

Lolita Kaimiņa

12a

Liene Lapiņa

12b

Sanita Eglīte

12c

Taiga Everte – Paltiņa

Izglītojamie

Toms Plešs

Nadīna Līga Gredzena

Kārlis Krastiņš

Anete Ozola

Gerda Everte

Māris Reinis Kalniņš

Pedagogi

Baiba Bikše

Indra Caune

Inese Purmale

Jānis Reinvalds

Uģis Švalbe

Diāna Zilberte

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates