Skolas atslēga

Pasaulē ir dažādas lietas, pie kurām ir tā pierasts, ka par tām pat nedomājām, bet, ja tās kādā pēkšņā dienā pazustu no zemes virsas, tad rastos milzums problēmu… Kas tās ir? Nu, piemēram, pogas, rāvējslēdzēji, mobilie telefoni utt.  Un arī atslēgas. Jā, atslēgas. Esmu pārliecināta, ka gandrīz katram no jums kabatā vai somā ir atslēgas.
Jau no seniem laikiem atslēga ir bijusi arī katrai cienījamai pilsētai, (atcerieties filmu par Vella kalpiem). Vēl viduslaikos masīvos cietokšņu vārtus noslēdza, lai saglabātu pilsētnieku drošību nakts stundās un ienaidnieku uzbrukuma brīžos. Par pilsētas atslēgu atbildīgais bija pilsētas galva. Līdz mūsdienām atslēgas ir saglabājušas to simbolisko nozīmi – tās ir drošības un patstāvības simbols.

Tāpēc arī mūsu skolai ir izgatavotas atslēgas, kas glabāsies pie skolas direktora, rezerves eksemplārus sargās eks-direktori. Skolas atslēga ir kā simbols pamatīgumam, drošībai, priekšnoteikums sasniegumiem, vienotībai, savējo brālībai.

Apsveicam Artūru Skrastiņu ar skolas atslēgas saņemšanu!

VVĢ ar Juridisko koledžu saista sena draudzība

IMG 48252015. gada 20. martā Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Zemļickis, klātesot administrācijas pārstāvjiem un skolas metodisko komisiju vadītājiem, parakstīja sadarbības līgumu ar Juridisko koledžu, ko pārstāvēja tās direktors Dr. Tālavs Jundzis, LZA īstenais loceklis, tiesību zinātņu doktors, habilitētais politikas zinātņu doktors, kā arī mācībspēki.

VVĢ ar Juridisko koledžu saista sena draudzība, gan sadarbojoties Jauno politiķu un juristu skolā, gan viesojoties Rīgā Augstākajā tiesā, gan iejūtoties koledžas studenta lomā. Tālavs Jundzis un viņa vadītā mācību iestāde vienmēr ir gaidīti viesi skolas pasākumos, kur veic nopietnu darbu karjeras izglītības jomā, kā arī gatavi lasīt lekcijas par tēmām, kas saista jauniešus.

Parakstītais līgums dos likuma spēku divu mācību iestāžu savstarpējās bagātināšanās un izaugsmes procesam.

Baiba Bikše

Valmieras Valsts ģimnāzijas

metodiķe

2017./2018. mācību gads

Amoliņa Ineta

Vēsture

Bedeicis Juris

Mājturība un tehnoloģijas

Bērziņa Renāte

Ģeogrāfija, vēsture

Bikše Baiba

Latviešu valoda un literatūra

Bikše Līga

Fizika

Birnis Mārtiņš

Mūzika

Buša Māra

Matemātika, ekonomika

Caune Indra

Informātika, programmēšana

Deksne Anda

Ķīmija

Ezergaile Ināra

Krievu valoda

Feldhūne Dagnija

Latviešu valoda un literatūra

Gintere Ieva

Franču valoda

Indāne Silvija

Vēsture, filosofija, politika un tiesības

Jansone Māra

Latviešu valoda un literatūra

Jēkabsone Mārīte

Vācu valoda

Karāne Gija

Vizuālā māksla

Kažoka Indra

Informātika, programmēšana, matemātika

Kezika Sintija

Latviešu valoda un literatūra

Krastiņš Kārlis

Ķīmija

Krauze Sandra

Dabaszinības, matemātika, astronomija

Lāce Svetlana

Krievu valoda

Lutere Anita

Vācu valoda

Pabērza Dace

Mājturība un tehnoloģijas

Pickaine Ligita

Matemātika

Priedīte Maija

Sports

Priedītis Māris

Sports

Pundure Inese

Matemātika

Purmale Inese

Fizika

Ratniece Valija

Angļu valoda

Reinvalds Jānis

Vēsture

Rozenberga Māra

Krievu valoda

Rudzīte Sarmīte

Latviešu valoda un literatūra

Ruka Ieva

Latviešu valoda un literatūra, sociālais pedagogs

Skara-Mincāne Rita

Angļu valoda

Skrastiņa Zinta

Matemātika

Skrastiņš Artūrs

Fizika

Strazdiņa Ingrīda

Bioloģija

Šekstello-Kalandārova Jolanta

Sociālās zinības, psiholoģija

Švalbe Uģis

Tehniskā grafika

Vēvere Indra

Bioloģija, veselības mācība

Viduce Liāna

Angļu valoda

Vīra Vaira

Angļu valoda

Zilberte Diāna

Ekonomika

Valmieras skolotāju semināra vēsture

2020. gadsimta sākumā Valmieras Valsts ģimnāzijas ēku izmantoja Valmieras skolotāju semināra vajadzībām, kur sagatavoja topošos skolotājus. 19. gadsimta beigās pieauga latviešu turība, vecāki varēja atļauties savus bērnus sūtīt mācīties augstskolās. Studēt gribētāju skaits pieauga, Rīgas skolotāju semināra valde vēlējās iegādāties zemes gabalu ārpus Rīgas. Zemes gabals tika iegādāts Valmierā, skaistā vietā pie Gaujas, par 750 rubļiem.

Valmieras skolotāju semināra ēkas arhitekts ir Aleksejs Kizelbašs, kuram Tautas Izglītības ministrija1901.gadā piešķīra kredītu. Parakstīt un izstrādāt šādus būvprojektus varēja tikai speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Būvdarbus vajadzēja uzsākt jau pirmajā gadā, pretējā gadījumā bija jāapstiprina jauns projekts. Skolas ēkas pamatakmens tika ielikts 1901. gada 9. maijā.

Rīgas mācību apgabala kuratoram tika piešķirts kredīts semināra ēkas celtniecībai 108 691 rubļa apmērā, kaut gan līgumā tika norādīta summa 119 021 rublis ar rīkojumu Nr. 1666, kas būs nepieciešama Valmieras skolotāju semināra ēkas celtniecībai. 1903. gadā Valmieras semināra ēkai tika piešķirti vēl 7700 rubļi, tās pilnīgai pabeigšanai, kaut gan pēc aprēķiniem tik liela naudas summa nemaz nav bijusi vajadzīga.

Lasīt tālāk: Valmieras skolotāju semināra vēsture

SKOLAS HIMNA

SKOLAS HIMNA

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates