Valmieras Valsts ģimnāzijas čempionāts volejbolā jauktajām komandām

Volejbola turnīrs 10 a            Noslēdzies Valmieras Valsts ģimnāzijas 10.-12. klašu čempionāts volejbolā jauktajām komandām. Piedalījās astoņas komandas, kuras tika sadalītas divās apakšgrupās. Tika izspēlēts pusfināls , lai noskaidrotu trīs finālkomandas. Izspēlējot 18 spēles tika noskaidrotas labākās klašu komandas volejbolā.

            1. vietu ieguva 11. a klases komanda. Komandā spēlēja: Barba Ilva Cimdiņa, Linda Meisīte, Daniels Šakurovs, Vitālijs Guļs, Kristiāns Sproģis, Toms Dubavs, Arturs Ņikita Kobliņecs.

            2. vietu ieguva 10. a klases komanda. Komandā spēlēja:Linda Vēvere, Undīne Ribele, Kristīne Vergina, Kristers Vēveris, Elmārs Grugulis Markuss Dubavs, Kristaps Frīdbergs, Artis Tauriņš.

            3. vietu ieguva 10.b klases komanda.Komandā spēlēja: Jana Goida, Alise Vimba, Mairis Loiko, Jānis Mariss Taulavičus , Ingus Šķudītis, Jānis Janītis un Aleksis Bašķis, Kārlis Puriņš.

Par raitu un godīgu spēles norisi rūpējās sporta skolotāji Māris Priedītis un Maija Priedīte

Informācija: M.Priedīte

ATZINĪBAS RAKSTS

atzinibas raksts 0001

Skolas atslēga

Pasaulē ir dažādas lietas, pie kurām ir tā pierasts, ka par tām pat nedomājām, bet, ja tās kādā pēkšņā dienā pazustu no zemes virsas, tad rastos milzums problēmu… Kas tās ir? Nu, piemēram, pogas, rāvējslēdzēji, mobilie telefoni utt.  Un arī atslēgas. Jā, atslēgas. Esmu pārliecināta, ka gandrīz katram no jums kabatā vai somā ir atslēgas.
Jau no seniem laikiem atslēga ir bijusi arī katrai cienījamai pilsētai, (atcerieties filmu par Vella kalpiem). Vēl viduslaikos masīvos cietokšņu vārtus noslēdza, lai saglabātu pilsētnieku drošību nakts stundās un ienaidnieku uzbrukuma brīžos. Par pilsētas atslēgu atbildīgais bija pilsētas galva. Līdz mūsdienām atslēgas ir saglabājušas to simbolisko nozīmi – tās ir drošības un patstāvības simbols.

Tāpēc arī mūsu skolai ir izgatavotas atslēgas, kas glabāsies pie skolas direktora, rezerves eksemplārus sargās eks-direktori. Skolas atslēga ir kā simbols pamatīgumam, drošībai, priekšnoteikums sasniegumiem, vienotībai, savējo brālībai.

Apsveicam Artūru Skrastiņu ar skolas atslēgas saņemšanu!

VVĢ ar Juridisko koledžu saista sena draudzība

IMG 48252015. gada 20. martā Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Zemļickis, klātesot administrācijas pārstāvjiem un skolas metodisko komisiju vadītājiem, parakstīja sadarbības līgumu ar Juridisko koledžu, ko pārstāvēja tās direktors Dr. Tālavs Jundzis, LZA īstenais loceklis, tiesību zinātņu doktors, habilitētais politikas zinātņu doktors, kā arī mācībspēki.

VVĢ ar Juridisko koledžu saista sena draudzība, gan sadarbojoties Jauno politiķu un juristu skolā, gan viesojoties Rīgā Augstākajā tiesā, gan iejūtoties koledžas studenta lomā. Tālavs Jundzis un viņa vadītā mācību iestāde vienmēr ir gaidīti viesi skolas pasākumos, kur veic nopietnu darbu karjeras izglītības jomā, kā arī gatavi lasīt lekcijas par tēmām, kas saista jauniešus.

Parakstītais līgums dos likuma spēku divu mācību iestāžu savstarpējās bagātināšanās un izaugsmes procesam.

Baiba Bikše

Valmieras Valsts ģimnāzijas

metodiķe

2017./2018. mācību gads

Amoliņa Ineta

Vēsture

Bedeicis Juris

Mājturība un tehnoloģijas

Bērziņa Renāte

Ģeogrāfija, vēsture

Bikše Baiba

Latviešu valoda un literatūra

Bikše Līga

Fizika

Birnis Mārtiņš

Mūzika

Buša Māra

Matemātika, ekonomika

Caune Indra

Informātika, programmēšana

Deksne Anda

Ķīmija

Ezergaile Ināra

Krievu valoda

Feldhūne Dagnija

Latviešu valoda un literatūra

Gintere Ieva

Franču valoda

Indāne Silvija

Vēsture, filosofija, politika un tiesības

Jansone Māra

Latviešu valoda un literatūra

Jēkabsone Mārīte

Vācu valoda

Karāne Gija

Vizuālā māksla

Kažoka Indra

Informātika, programmēšana, matemātika

Kezika Sintija

Latviešu valoda un literatūra

Krastiņš Kārlis

Ķīmija

Krauze Sandra

Dabaszinības, matemātika, astronomija

Lāce Svetlana

Krievu valoda

Lutere Anita

Vācu valoda

Pabērza Dace

Mājturība un tehnoloģijas

Pickaine Ligita

Matemātika

Priedīte Maija

Sports

Priedītis Māris

Sports

Pundure Inese

Matemātika

Purmale Inese

Fizika

Ratniece Valija

Angļu valoda

Reinvalds Jānis

Vēsture

Rozenberga Māra

Krievu valoda

Rudzīte Sarmīte

Latviešu valoda un literatūra

Ruka Ieva

Latviešu valoda un literatūra, sociālais pedagogs

Skara-Mincāne Rita

Angļu valoda

Skrastiņa Zinta

Matemātika

Skrastiņš Artūrs

Fizika

Strazdiņa Ingrīda

Bioloģija

Šekstello-Kalandārova Jolanta

Sociālās zinības, psiholoģija

Švalbe Uģis

Tehniskā grafika

Vēvere Indra

Bioloģija, veselības mācība

Viduce Liāna

Angļu valoda

Vīra Vaira

Angļu valoda

Zilberte Diāna

Ekonomika

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates