Valsts Ģimnāzijām Latvijā - 15

Izveidots Trešdiena, 08 Februāris 2012

24.martā daļa Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāju un skolēnu devās uz Rīgu, kur pulcējās visu valsts ģimnāziju pārstāvji, lai atzīmētu valsts ģimnāziju piecpadsmitgadi.         

            "Valsts ģimnāzijas ir viens no Latvijas vispārējās vidējās izglītības kvalitātes stūrakmeņiem, kas nostiprinājis savu lomu un sniedz ieguldījumu izglītības attīstībā, spējot mainīties līdzi laikmeta prasībām."

Esmu pateicīgs skolu direktoriem, pedagoģiskajiem kolektīviem, vecākiem un sadarbības partneriem par to, ka, kopīgi strādājot, tiek meklētas un rastas arvien jaunas izaugsmes iespējas, tiek strādāts ar talantīgiem skolēniem, tiek veikts metodiskais darbs,” tā savā apsveikumā valsts ģimnāzijām to 15 gadu jubilejā teica Izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks, aicinot katru valsts  ģimnāziju vēstīt plašākai sabiedrībai par saviem sasniegumiem, tā palīdzot stiprināt izglītības prestižu un izpratni par zināšanu nozīmi plašākā sabiedrībā.

            “Valsts ģimnāziju kolektīvi pavasari sauc par savu gadalaiku. Varbūt tādēļ, ka ģimnāzijās vienmēr valda pavasarīgi jauneklīgs gars, varbūt tādēļ, ka tieši pavasarī tiek vērtēta gatavība valsts pārbaudījumiem, bet varbūt tāpēc, ka pavasarī dzimušie strauti ātrāk spēj atrast ceļu uz jūru.” Tā lasām jubilejas bukletā. Un, pāršķirstot vēstures lappuses, jāsecina, ka kopš 1996.gada 26.marta valsts ģimnāziju pulks no astoņām izaudzis līdz divdesmit četrām.

            Jubilejas pasākumi sākās ar konferenci “Valsts ģimnāzijas – radošs līderis izglītības kvalitātei”. IZM Profesionālās un vispārējās izglītības departamenta vecākais referents Edgars Grīnis savā uzrunā vērtēja, cik nozīmīgs ir valsts ģimnāziju   ieguldījums Latvijas izglītības sistēmā, un secināja, ka augšupejošs ir ne tikai ģimnāziju skaits, bet arī izglītības kvalitātes kritēriji. Valstij svarīgi ir sniegt atbalstu potenciāli apdāvinātiem un talantīgiem bērniem un jauniešiem jebkurā Latvijas novadā, tāpēc būtiski ir, lai valsts ģimnāziju tīkls vienmērīgi pārklātu visu valsts teritoriju un jebkuram skolēnam  nokļūt un mācīties šādā skolā būtu pēc iespējas tuvāk viņa dzīvesvietai. Konferencē vecāku viedokli pārstāvēja Cēsu Valsts ģimnāzijas vecāku domes pārstāvis Juris Kozlovskis, bet skolēnu vārdā runāja Liepājas Valsts ģimnāzijas skolēnu prezidents Jurģis Krugļikovs, uzsverot, ka ģimnāzijas skolēnu līdzpārvalde ir kā vienojošs tilts starp skolēniem un skolas administrāciju. Konferencē uzstājās arī vieslektors profesors Hugo Verkests no Beļģijas, kurš skolotāja darbu salīdzināja ar mākslinieka darbu, jo gan māksliniekam, gan pedagogam ir jāspēj radoši strādāt, un “radošs līderis ir nevis tas, kurš dara labas lietas, bet gan tas, kurš atrod labas lietas, ko darīt”. Savukārt psiholoģijas doktore Airisa Šteinberga atgādināja, ka svarīgi ir atcerēties, ka “skola nav tā vieta, kurā gatavojas dzīvei, tā ir vieta, kur dzīvo”. Pārdomu vērti bija arī profesoru Igora Šuvajeva un Tatjanas Volkovas referāti par izglītības un zinātnes statusu mūsdienās un vai mēs esam gatavi nākotnes izaicinājumiem, pasaulei strauji un globāli attīstoties.  

            Pēc konferences visu valsts ģimnāziju pārstāvji pulcējās Starptautiskā izstāžu centra Ķīpsala hallē uz svētku koncertu, kurā uzstājās ģimnāziju kori, deju kolektīvi un pūtēju orķestri.  Dziesmas kopkorī dziedāja mūsu jauniešu koris “Bonus”, skanīgi kopā ar alūksniešiem un siguldiešiem muzicēja pūtēju orķestris “Si bemol”. Priecēja tautisko deju kopas “Pērkonītis”  dejotāju vienotais dejas solis kopā ar citu ģimnāziju dejotājiem, bet īpaši azartiska bija “Pērkonīša” solodeja “Krakovjaks”. Jaukās koncerta noskaņas un tā  moto “Redzam. Dzirdam. Jūtam” apliecināja valsts ģimnāziju radošo kopābūšanas prieku.

Sarmīte Rudzīte, VVĢ skolotāja

Atgriezties

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates