2015./2016. mācību gads

Amoliņa Ineta

Vēsture

Antone Aija

Ķīmija

Āboltiņa Agita

Angļu valoda

Bedeicis Juris

Mājturība un tehnoloģijas

Bērziņa Renāte

Ģeogrāfija, vēsture

Bikše Baiba

Latviešu valoda un literatūra

Birnis Mārtiņš

Mūzika

Caune Indra

Informātika, programmēšana

Deksne Anda

Ķīmija

Ezergaile Ināra

Krievu valoda

Indāne Silvija

Vēsture, filosofija, politika un tiesības

Jēkabsone Mārīte

Vācu valoda

Karāne Gija

Vizuālā māksla

Kažoka Indra

Informātika, programmēšana, matemātika

Kalniņa Sintija

Franču, angļu, spāņu valoda

Kezika Sintija

Latviešu valoda un literatūra

Krauze Sandra

Dabaszinības, matemātika, astronomija

Lāce Svetlana

Krievu valoda

Leitāne Nadežda

Matemātika

Lutere Anita

Vācu valoda

Maculēviča Mudīte

Kulturoloģija, runas kultūra un saskarsme

Pabērza Dace

Mājturība un tehnoloģijas

Pickaine Ligita

Matemātika

Priedīte Maija

Sports

Priedītis Māris

Sports

Purmale Inese

Fizika

Ratniece Valija

Angļu valoda

Reinvalds Jānis

Vēsture

Rozenberga Māra

Krievu valoda

Rudzīte Sarmīte

Latviešu valoda un literatūra

Ruka Ieva

Latviešu valoda un literatūra, sociālais pedagogs

Sirmā Daina

Latviešu valoda un literatūra

Skrastiņa Zinta

Matemātika

Skrastiņš Artūrs

Fizika

Strazdiņa Ingrīda

Bioloģija

Šekstello Jolanta

Sociālās zinības, psiholoģija

Švalbe Uģis

Tehniskā grafika

Vēvere Indra

Bioloģija, veselības mācība

Viduce Liāna

Angļu valoda

Vīra Vaira

Angļu valoda

Zilberte Diāna

Ekonomika

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates