Juristu skolas 1. nodarbība Rīgā

2017-11-06 08.45.54 1Š.g. 2.novembrī visiem interesentiem tika dota iespēja doties uz Rīgu, lai plašāk iepazītos ar jurista profesiju un satikties ar šīs jomas pārstāvjiem.

            Sākumā viesojāmies augstākajā tiesu varas instancē Latvijā jeb Latvijas Republikas Augstākajā tiesā, kur nelielu lekciju sniedza Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, kurš savu amatu pilda jau kopš 2008. gada. Daudz gan dzirdēts, ka juristu Latvijā ir pārāk daudz, tomēr atklājās, ka jurista profesija daudzpusīga un nepieciešama jebkurā valsts iestādē un uzņēmumā. Tiesību zinātnes sniedz plašas karjeras iespējas sākot ar juriskonsulta palīgu, advokātu un beidzot ar Eiropas Komisijas komisāru. Klausītājiem atklāja Tiesu pils vēsturi, tiesu darbu procesu un tiesu varas darbības principus. Pēc tam devāmies uz Ministru kabinetu, kur uzreiz redzams uzraksts “Viens likums – viena taisnība visiem”, kas atgādina visiem Latvijas iedzīvotājiem par pastāvošo likumu hierarhiju, par to, ka likums ir jāievēro visiem.

Noslēgumā apmeklējām Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļu. Tikšanās laikā ar nodaļas vadītāju Aiju Skuču uzzinājām par laulību slēgšanas procesu. Dzimtsarakstu nodaļas vecākā inspektore Zeltīte Krūze pastāstīja plašāk par dzimtsarakstu nodaļu vēsturi kopumā, kā arī par to funkcijām un pienākumiem. Cilvēki mēdz uzskatīt, ka dzimtsarakstu nodaļā tikai laulājas, tomēr nodaļas atbild arī par dzimšanas un miršanas faktu reģistrāciju, par dažādiem konsulārajiem dokumentiem. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā ir noteiktas dzimtsarakstu iestādes tiesības un pienākumi, kā arī nosaka kādai jābūt iestādes amatpersonai, kuru ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar tieslietu ministriju. Vecākā inspektore atzina, ka šāds darbs prasa lielu izturību un ir daudz sarežģītāks kā tas var sākotnēji šķist.

Kopumā šī mācību ekskursija bija noderīga un vispusīga. Tikšanās ar dažādiem šīs jomas pārstāvjiem sniedza plašu ieskatu tiesu varas darbībā Latvijā no dažādām perspektīvām.

Liels paldies Augstākās tiesas priekšsēdētājam Ivars Bičkovičam, Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Aijai Skučai un vecākajai inspektorei Zeltītei Krūzei!

                                                                                    Ieva Paula Drekslere, 12.c.

Vidzemes Matemātikas skola 2018 novembris

VMS 2018 2-1

Jauno astrtonomu skolas 1.nodarbība

JAS 1718-1

Jauno mediķu akadēmijas 1. nodarbība

RSU Jauno mediķu akadēmijas Valmieras Valsts ģimnāzijas filiāles 1.nodarbība jau šodien,

18.oktobrī plkst.15.00 Valmieras Valsts ģimnāzijā.

Tēma - Pediatrija.

Jauno politiķu, kulturologu un filozofu skolas 1. nodarbība medijpratībā

IMG 2383Vidzemes augstskolas komunikācijas un mediju studiju virziena lektores Agnese Dāvidsone un Liene Ločmele 9. – 12. klašu audzēkņiem 2017./2018. akadēmiskajā gadā piedāvā Medijpratības nodarbību ciklu par aktuāliem un nozīmīgiem medijpratības jautājumiem. 10. oktobrī notika pirmā nodarbība, tās tēma – Mediju efekti.

Lekcijas sakumā klausītājus iepazīstināja ar vārda “medijs” nozīmi. Ar plašsaziņas līdzekļiem (iespiesti līdzekļi, radio, televīzija, internets, mūzika un tml.) tiek nodota informācija ar mērķi ietekmēt cilvēku vērtējumu, viedokli, rīcību. Mūsdienās tieši plašsaziņas līdzekļi nosaka, kas sabiedrībā ir un būs populārs, aktuāls, “stilīgs”. Mediju interesēs ir gūt komerciālu labumu, kā arī padarīt neinteresanto sensacionālu, lai piesaistītu mūs - patērētājus. Lektores atklāja, ka mediju dēļ sabiedrībā rodas aizspriedumi pret kādu personu, tautību, valsti, reliģiju utt. Pacelts tik jautājums, kāpēc Latvijā lielāks ir angliskā satura īpatsvars.

Par to, kā nepazust informācijas plašumos un spēt kritiski analizēt un izvērtēt saturu, klāstīs turpmākajās lekcijās.

Liels paldies lektorēm, uz tikšanos 7. novembrī!

Ieva Paula Drekslere, 12.c.

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates