Jauno ķīmiķu skola atsāk darbību

8. oktobrī mūsu skolā notika Jauno ķīmiķu skolas 1. nodarbība. No Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes bija atbraucis docents Jāzeps Logins, dekāne asociētā profesore Anda Prikšāne, maģistratūras studente Kristīne un mūsu skolas absolvents Kalvis Kalniņš, kurš pašlaik stādā AS „Grindeks”.

Nodarbības sākumā mēs iepazināmies, pārrunājām situācijas, kas saistītas ar uguns bīstamību. Tālāk jau devāmies uz laboratoriju, kur veicām mums sagatavotus eksperimentus par tēmu „Vielu degšana”.

Manuprāt, visinteresantākais bija eksperiments, kurā tika aizdedzināti viegli uzliesmojošas vielas tvaiki čipsu bundžiņā. Reakcija notika ar eksploziju. Vēlāk šāds eksperiments - demonstrējums tika atkārtots lielāka izmēra traukā, un man bija tas gods to veikt. Eksplozija bija daudz lielāka.

Vēl interesants bija eksperiments, kurā katrs varējām izmēģināt turēt liesmu uz savas plaukstas. Kā teica profesors Jāzeps Logins: „Uzņemšana ķīmiķos nav iespējama, ja nav izmēģināts šis eksperiments”.

Kopumā pasākums bija saistošs, uzzināju ļoti daudz jauna un ieguvu lielisku pieredzi pašai veikt eksperimentus.

Lana Burdeiko 10.d

Jauno ķīmiķu skola

Ar 2005./06. m.g. ģimnāzijā sāka darboties Jauno ķīmiķu skola, kuras dalībnieki reizi mēnesī apgūst ķīmijas teoriju, uzdevumus un praktiskos darbus modernajā ķīmijas laboratorijā. Nodarbības vada LU Ķīmijas fakultātes un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes mācību spēki. Notiek arī izbraukuma nodarbības uz dažādiem ar ķīmiju saistītiem uzņēmumiem.

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates