Jauno juristu skolas nodarbība Valsts tiesu ekspertīžu birojā

Izveidots Ceturtdiena, 03 Mai 2018

            Juristu skola 1 Juristu skola 2Š. ģ. 26. aprīlī 10. – 12.klašu skolēniem, topošajiem jurisprudences speciālistiem, tika sniegta unikāla iespēja piedalīties Valsts tiesu ekspertīžu biroja organizētajās nodarbībās un iepazīties ar birojā veiktajām ekspertīzēm.

            Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir Tieslietu ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt objektīvu, tiesisku un zinātniski pamatotu tiesu ekspertīzi tiesas (tiesneša), prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu uzdevumā.

Mācību vizītes sākumā dokumentu tehniskās ekspertīzes eksperte Sigita Silarāja sniedza ievadlekciju par biroja sniegtajiem pakalpojumiem, struktūru, specialitātēm, darbības organizāciju un nelielu ieskatu terminoloģijā. Mūsdienās tiesu eksperta atzinums ir viens no pierādīšanas līdzekļiem un tam ir nozīmīga loma kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā. Tiesu eksperta atzinums nozīmē to, ka ekspertīzes rezultātā noskaidrotie fakti ir pamatoti ar objektīviem un zinātniskiem pētījumiem. Palielinoties tiesu ekspertīzes nozīmībai, aizvien augstākas prasības tiek izvirzītas arī tiesu ekspertu kvalifikācijai un pielietotajām izpētes metodēm. Darbs ir atbildīgs, ekspertam ir konkrēti pienākumi un tiesības, kuras norādītas Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu nolikumā.

            Visnotaļ interesanti bija iepazīties ar birojā veiktajām ekspertīzēm. Apmeklētājiem tika atklāta, piemēram, autotehniskās, rokrakstu, augsnes, ķīmiskās, dokumentu, daktiloskopiskās (pirkstu nospiedumu), ekspertīzes, kā arī homoskopisko un mehanoskopisko pēdu izpētes praktiskā darbība, gūstot dziļāku priekštatu par komplicētajiem posmiem, kas rezultējas ar izstrādātu ekspertīzi.

            Vizīte ekspertīžu birojā lieliski atainoja tiesu procesa “aizkulises” un pierādījumu noteicošo lomu tajā.

Paldies Valsts ekspertīžu biroja darbiniekiem par laipno uzņemšanu!

                                                                                    Ieva Paula Drekslere, 12.c.

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates