Juristu skolas 1. nodarbība Rīgā

Izveidots Otrdiena, 07 Novembris 2017

2017-11-06 08.45.54 1Š.g. 2.novembrī visiem interesentiem tika dota iespēja doties uz Rīgu, lai plašāk iepazītos ar jurista profesiju un satikties ar šīs jomas pārstāvjiem.

            Sākumā viesojāmies augstākajā tiesu varas instancē Latvijā jeb Latvijas Republikas Augstākajā tiesā, kur nelielu lekciju sniedza Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, kurš savu amatu pilda jau kopš 2008. gada. Daudz gan dzirdēts, ka juristu Latvijā ir pārāk daudz, tomēr atklājās, ka jurista profesija daudzpusīga un nepieciešama jebkurā valsts iestādē un uzņēmumā. Tiesību zinātnes sniedz plašas karjeras iespējas sākot ar juriskonsulta palīgu, advokātu un beidzot ar Eiropas Komisijas komisāru. Klausītājiem atklāja Tiesu pils vēsturi, tiesu darbu procesu un tiesu varas darbības principus. Pēc tam devāmies uz Ministru kabinetu, kur uzreiz redzams uzraksts “Viens likums – viena taisnība visiem”, kas atgādina visiem Latvijas iedzīvotājiem par pastāvošo likumu hierarhiju, par to, ka likums ir jāievēro visiem.

Noslēgumā apmeklējām Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļu. Tikšanās laikā ar nodaļas vadītāju Aiju Skuču uzzinājām par laulību slēgšanas procesu. Dzimtsarakstu nodaļas vecākā inspektore Zeltīte Krūze pastāstīja plašāk par dzimtsarakstu nodaļu vēsturi kopumā, kā arī par to funkcijām un pienākumiem. Cilvēki mēdz uzskatīt, ka dzimtsarakstu nodaļā tikai laulājas, tomēr nodaļas atbild arī par dzimšanas un miršanas faktu reģistrāciju, par dažādiem konsulārajiem dokumentiem. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā ir noteiktas dzimtsarakstu iestādes tiesības un pienākumi, kā arī nosaka kādai jābūt iestādes amatpersonai, kuru ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar tieslietu ministriju. Vecākā inspektore atzina, ka šāds darbs prasa lielu izturību un ir daudz sarežģītāks kā tas var sākotnēji šķist.

Kopumā šī mācību ekskursija bija noderīga un vispusīga. Tikšanās ar dažādiem šīs jomas pārstāvjiem sniedza plašu ieskatu tiesu varas darbībā Latvijā no dažādām perspektīvām.

Liels paldies Augstākās tiesas priekšsēdētājam Ivars Bičkovičam, Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Aijai Skučai un vecākajai inspektorei Zeltītei Krūzei!

                                                                                    Ieva Paula Drekslere, 12.c.

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates