Juristu skolas 1. nodarbība Rīgā

2017-11-06 08.45.54 1Š.g. 2.novembrī visiem interesentiem tika dota iespēja doties uz Rīgu, lai plašāk iepazītos ar jurista profesiju un satikties ar šīs jomas pārstāvjiem.

            Sākumā viesojāmies augstākajā tiesu varas instancē Latvijā jeb Latvijas Republikas Augstākajā tiesā, kur nelielu lekciju sniedza Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, kurš savu amatu pilda jau kopš 2008. gada. Daudz gan dzirdēts, ka juristu Latvijā ir pārāk daudz, tomēr atklājās, ka jurista profesija daudzpusīga un nepieciešama jebkurā valsts iestādē un uzņēmumā. Tiesību zinātnes sniedz plašas karjeras iespējas sākot ar juriskonsulta palīgu, advokātu un beidzot ar Eiropas Komisijas komisāru. Klausītājiem atklāja Tiesu pils vēsturi, tiesu darbu procesu un tiesu varas darbības principus. Pēc tam devāmies uz Ministru kabinetu, kur uzreiz redzams uzraksts “Viens likums – viena taisnība visiem”, kas atgādina visiem Latvijas iedzīvotājiem par pastāvošo likumu hierarhiju, par to, ka likums ir jāievēro visiem.

Noslēgumā apmeklējām Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļu. Tikšanās laikā ar nodaļas vadītāju Aiju Skuču uzzinājām par laulību slēgšanas procesu. Dzimtsarakstu nodaļas vecākā inspektore Zeltīte Krūze pastāstīja plašāk par dzimtsarakstu nodaļu vēsturi kopumā, kā arī par to funkcijām un pienākumiem. Cilvēki mēdz uzskatīt, ka dzimtsarakstu nodaļā tikai laulājas, tomēr nodaļas atbild arī par dzimšanas un miršanas faktu reģistrāciju, par dažādiem konsulārajiem dokumentiem. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā ir noteiktas dzimtsarakstu iestādes tiesības un pienākumi, kā arī nosaka kādai jābūt iestādes amatpersonai, kuru ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar tieslietu ministriju. Vecākā inspektore atzina, ka šāds darbs prasa lielu izturību un ir daudz sarežģītāks kā tas var sākotnēji šķist.

Kopumā šī mācību ekskursija bija noderīga un vispusīga. Tikšanās ar dažādiem šīs jomas pārstāvjiem sniedza plašu ieskatu tiesu varas darbībā Latvijā no dažādām perspektīvām.

Liels paldies Augstākās tiesas priekšsēdētājam Ivars Bičkovičam, Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Aijai Skučai un vecākajai inspektorei Zeltītei Krūzei!

                                                                                    Ieva Paula Drekslere, 12.c.

Jauno Juristu skolas nodarbība kārtējā nodarbība

2017. gada 18. aprīlī plkst. 15:15 223. kabinetā

"Konstitucionālās tiesības. Konstitucionālo tiesību jēdziens, objekts un priekšmets. Konstitucionālo tiesību zināšanas un to izmantošana."

Nodarbību vadīs Juridiskās koledžas pasniedzēja Ruta Mekša.

Jauno juristu skola aicina

28. martā plkst. 15:15

223. kabinetā

uz nodarbību

“Krimināltiesības un Kriminālprocesa tiesību priekšmets.”

 

Nodarbību vadīs Juridiskās koledžas docētāja

Iveta Štrausa

Jauno Juristu skolas nodarbība

2017. gada 28. februārī

plkst. 15:15 – 17:00

Jauno Juristu skolas nodarbība

223. kabinetā

 

Tēma: Jurista profesija. Juridisko zināšanu nepieciešamība mūsdienās. Tiesību nozares.

Nodarbību vadīs LZA īstenais loceklis, tiesību zinātņu doktors, habilitētais politikas zinātņu doktors un Juridiskās koledžas direktors Dr. Tālavs Jundzis.

Jauno juristu skolas nodarbība Latvijas Republikas Augstākajā Tiesā

100 1339Otrdien, 3.novembrī, 7 skolēni viesojās Latvijas Republikas Augstākajā tiesā. Tikāmies ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, kurš pastāstīja par Latvijas tiesu sistēmu un to, kā lietas nonāk no Rajona jeb pirmās instances tiesas līdz Augstākajai jeb trešās instances tiesai.

Pirms tikšanās mums bija unikāla iespēja noklausīties tiesas spriedumu. Šī iespēja bija unikāla, jo pārsvarā tiesā viss notiekot rakstiski, bet mutiski - vien pāris reizes gadā.
Filmās redzēts, ka aizturētos tur restu nožogojumā, arī tur tāds ir bijis, taču ne ilgi, jo turēšana aiz restēm tiesas laikā esot pazemojoši un tas pārkāpjot cilvēktiesības. Tagad apsūdzētos tur aiz vienkārša koka sola, kas ir aptuveni metru augsts un to pieskata apsardze.

Fragmentu no restēm, kas bijušas, mēs redzējām tiesas muzejā, kas atrodas tiesas ēkas pagrabstāvā un kurā ir daudz grāmatu un informācijas par tiesu pirmās brīvvalsts laikā un šodien. Muzejs ir pavisam maziņš, tāpēc neietilpst muzeju sarakstos un apmeklētājiem ir pieejams tikai tad, ja tie ieradušies ekskursijā uz tiesu.

Nodarbības gaitā iepazināmies arī ar "Zaļo zāli" jeb telpu, kurā pulcējās ministri, kuriem arī šodien bija paredzēta sēdē. Beigās mums iedāvināja bukletu grāmatas, kurās vēl sīkāk aprakstīts viss par Augstāko tiesu Latvijas valstī. Tā beidzās mūsu mazā, taču informācijas bagātā nodarbība Latvijas Republikas Augstākajā tiesā.

Ilva Kalniņa, 10.C klases skolniece

Vairāk rakstu...

  1. Jauno juristu skola
2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates