Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Mīļie skolēni, viņu vecāki un cienījamie skolotāji!

Mēs, skolotāja Jāņa Reinvalda piederīgie, izsakām jums visdziļāko pateicību par jūsu sirds siltumu, mīlestības pilno rokas spiedienu, iedegtajām svecītēm pie skolas, ziediem un spēka vārdiem, ko saņēmām šajās septembra tumšākajās dienās. Esam pārliecināti, ka skolotāja mūžs turpināsies jūsu atmiņās un labajos darbos.

Pateicībā Jāņa Reinvalda dzīvesbiedre Daira, māsa Inese, meitas, dēls un mazmeita.


E-Klase - Labākai izglītībai