Karjeras izglītība

Izveidots Pirmdiena, 20 Februāris 2012

Laiks, kurā mēs dzīvojam, ir pārmaiņām un iespējām bagāts. Visapkārt viss nepārtraukti mainās – valsts iekārta, valūtas kurss, mode, pat klimats. Līdzīga situācija ir profesiju pasaulē. Savas dzīves gaitā Tu nepārtraukti sastapsies ar jauniem izaicinājumiem un iespējām.

Katrs sev reizi ir uzdevis jautājumu: ”Kādu profesiju man izvēlēties?” Profesionālās karjeras izvēle nozīmē gan uzmanīgu karjeras iespēju apsvēršanu, gan arī savu vērtību, interešu, stipro pušu un prasību pret dzīvi un darba apstākļiem apzināšanu.

Tāpēc jautājumu –„Kādas iespējas tiek piedāvātas? ‘’pārveidosim par : „Kādas  karjeras iespējas mani interesētu un būtu piemērotas manām spējām, vai saskanētu ar manām vērtībām un nebūtu pretrunā ar manu dzīves stilu?”

INTERNETA RESURSI KARJERAS JAUTĀJUMOS

Adrese

Apraksts

www.niid.lv

Lapā atrodama informācija par Valsts ieskaitēm un eksāmeniem, par Latvijas izglītības iestādēm. Datubāzē atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu un koledžu izglītības piedāvājums, arī 7 karjeras izvēles testi.

www.prakse.lv

Sadaļā Studijas alfabēta kārtībā nosauktas atudiju programmas, augstskola, studiju veids, ilgums un iegūstamais grāds. Ir pieejams arī meklētājs pēc studiju virziena, izglītības iestādes un tās atrašanās vietas

www.karjerascentrs.lv

Lai izmantotu lapas piedāvājumus, nepieciešama bezmaksas reģistrācija. Sadaļā Karjeras izvēle atrodama karjeras informācija (profesijas, izglītības iespējas). Meklēšana – gan pēc alfabēta, gan vietas, gan izglītības veida un interešu jomas. Sadaļā Izpēti sevi – interešu tests un datorspēle „Es un mana karjera”

www.izaugsme.lv

Sadaļā Profesija lasāmi profesiju apraksti, daži profesionālās orientācijas testi un norādes uz lapām, kurās atspoguļotas aktualitātes darba tirgū. Lapā vēl ir informācija par izglītības sistēmu Latvijā un ārzemēs, kā arī informācija un raksti par izglītības iestādēm.

www.piaa.gov.lv/Euroguidance

Izglītības iespējas /KO un KUR mācīties/;
Publikācijas, metodiskie un informatīvie materiāli /Iepazīsti izglītības un darba pasauli – CD formāts/;
ES dokumenti par karjeras izvēles un konsultēšanas tēmām;
Eiropas portāli /PLOTEUS, ESTIA, EURES, EURYDICE u.c.

www.karjerascentrs.lv

Profesiju apraksti

www.connexions-direct.com/jobs4u/

www.jobfutures.ca

www.occupationsguide.cz

www.careers.govt.nz

www.jobguide.thegoodguides.com

Profesiju paraksti angļu valodā

www.izmpic.gov.lv

Profesionālā izglītība

Profesiju standarti

www.careercenteronline.org

Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e-apmācība, resursi (angļu valodā)/

Izglītība ārzemēs:

http://www.meridian.lv

http://www.izglitiba-arzemes.lv/

http://www.study.lv/programmas/

http://www.izglitiba.info/katalogs/izglitiba_arzemes

http://www.linkturs.lv/public/lv/home/augstaka_izglitiba.html

http://www.piaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/studiju_celvedis/studijas_arvals

Valmieras Valsts ģimnāzijas absolventu izvēlētās augstskolas

2009.g.

2010.g.

2011.g.

2012g.

Absolventu skaits

103

106

117

Studē

82/80%

78/83%

99/85%

LU

23

22

23

RTU

18

20

15

LLU

5

4

10

RSU

5

8

8

RPIVA

-

2

1

ViA

11

9

15

Citās augstskolās

5

21

15

Koledžās ar 1.līmeņa augstāko prof.izglītību

14

11

11

Pamatskolas absolventu tālākizglītība

2009.g.

2010.g.

2011.g.

2012.g.

Absolventu sakaits

97

62

64

Mācās 10.klasēs

91/94%

53/86%

59/92%

Mācās vid.spec.izgl.iest.

6/6%

8/13%

5/8%

Mācās arodskolās

-

1/1%

-

Atgriezties

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates