Mācību ekskursija, par nākotnes studijām domājot

Izveidots Trešdiena, 06 Decembris 2017

20171128 15072028. novembrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 12.c un 12.b klase devās uz Rīgu iepazīt un izzināt izglītības iespējas nākotnē. 12.c klase viesojās Latvijas Kultūras akadēmijā, gūstot plašāku informāciju par studijām, studentu pieredzi un karjeras iespējām pēc studijām. 12.b klase apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku, tur iepazīstoties ar bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem un piedāvājumiem.

Latvijas Kultūras bakalaura, maģistra un doktora studiju klāsts ir plašs- drāmas un teksta studijas, starpkultūru sakari, laikmetīgās dejas māksla, radošās industrijas, dramatiskā teātra aktiera māksla. Ekskursija sākās KA galvenajā ēkā, kur augstskolas bibliotēkā jauniešiem par studijām stāstīja sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Melnbārde. Pēc tam skolēni devās uz teātra un audiovizuālās katedras ēku „Zirgu pasts”, kura pārvaldnieks Aivars Līnis ciemiņus, potenciālos studentus laipni uzņēma. Bija lieliska iespēja redzēt topošos aktierus tiešā darbībā. Lai arī tā bija jau pēcpusdiena, taču Zirgu Pastā nodarbības sākas tikai tad. Spilgts kopējās ekskursijas papildinājums bija Rīgas Kino muzeja apmeklējums, kur muzeja gids sniedza vispārīgu ieskatu kino vēsturē un attīstībā, stāstīja par mūsdienu inovācijām kino mākslā.

Skolēni atzīst, ka visvairāk iespaidu guvuši Zirgu Pasta apmeklējuma laikā, tieši nesteidzīgās un brīvās atmosfēras dēļ, pašu LKA nodēvējot par mākslas un dailes epicentru. Tiekoties ar 2. kursa studenti, VVĢ absolventi, Agnesi un sarunājoties ar Latvijas Kultūras akadēmijas absolventēm, pierādījās, ka augstākās izglītības iegūšana ne vienmēr ir asociējama ar monotonu mācīšanos un pārpūli, bet gan ar radošu ideju plūsmu un draudzīgām studentu un lektoru savstarpējām attiecībām.

Savukārt 12.b klase devās uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kuras galvenais pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma veidošana un mūžīga glabāšana. Ar orientēšanās spēles palīdzību, tika iepazītas bibliotēkas telpas un tās sniegtās iespējas, pakalpojumi. Jaunieši vienprātīgi atzīst, ka LNB ir īpaši moderni veidota un tās iepazīšana bijusi patiesi noderīga, iegūtās zināšanas varēs lietderīgi izmantot studējot.

Dienas noslēgumā abas klases Dailes teātrī skatījās režisora Aleksandra Morfova traģikomēdiju “Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”. Teātra izrādi skolēni atzina kā izcilu- lielisku humora un traģēdijas balansu, plašu emociju paleti, kas tika panākta ar neatkārtojamu aktierspēli.

Kopumā diena bija iespaidu un pieredzes bagāta. Paldies sakām Eiropas Sociālā fonda projektam, Latvijas Kultūras akadēmijai, Rīgas Kino muzejam un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

12. c klases skolniece

Ieva Paula Drekslere

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates