Ceļā uz pasaules olimpiādi

Ar prieku varam paziņot, ka 12.B klases skolnieks

Edgars Krastiņš

ir izcīnījis tiesības piedalīties 10. Pasaules Valsts olimpiādē ģeogrāfijā, kas norisināsies Japānā, Kioto, no 30.jūlija līdz 5.augustam.

Sveicam Edgaru un vēlam viņam veiksmi!

Valsts SZPD rezultāti

Apsveicam skolēnu zinātniski pētniecisko darbu laureātus valstī!

Kalvis Vērzemnieks 11.A - 1.pakāpe

Renārs Vilmārs Kānītis 10.B - 2.pakāpe

Gunda Eihe 11.C - 2.pakāpe

Toms Jānis Eglītis 11.B - 3.pakāpe

2.atklātā filozofijas olimpiāde

Apsveicam Lauri Zvirbuli ar iegūto 1. vietu (37 punkti no 40) un iegūto ceļazīmi uz Uz Starptautisko filozofijas olimpiādi, kura notiks š.g. no 16.-19. maijam Odenzē (Dānija), Dienviddānijas Universitātē

Lasīt tālāk: 2.atklātā filozofijas olimpiāde

Sociālo zinību olimpiāde

Valmieras pilsētas un novadu 8.klašu skolēnu sociālo zinību olimpiādē 8.B klases skolēns Toms Plešs ieguvis 3. vietu. Apsveicam!

Valsts ģimnāziju skolēnu ZPD lasījumi

Šī gada 18.aprīlī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā notika valsts ģimnāziju pētniecisko darbu konference, kurā piedalījās vairāki mūsu skolas audzēkņi. Šogad savus zinātniski pētnieciskos darbus prezentēt bija ieradušies 78 jaunie pētnieki no 21 valsts ģimnāzijas. Viņi darbojās 9 sekcijās, kurās darbu kvalitāti izvērtēja vērtēšanas komisijas 3-5 pedagogu sastāvā. Mūsu skolas audzēkņi startēja godam un ieguva vairākas godalgotas vietas!

Lasīt tālāk: Valsts ģimnāziju skolēnu ZPD lasījumi

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates