"Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi"

Izveidots Pirmdiena, 20 Marts 2017

Cilveki-LatvijasNovaduDargumi plakats Vidzeme A4-1

Vēsturi veido cilvēki, un ir daudz nozīmīgu personību, par kurām sarakstītas grāmatas, veidotas filmas un māca skolā. Taču katrā pagastā un novadā ir cilvēki, kuri plašākai sabiedrībai nav zināmi, bet kuri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu vietējā mērogā, tāpēc Latvijas Okupācijas muzejs rīkoja stāstu konkursu 7. – 12. klašu skolēniem „Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi” trīs kārtās. Līdzīgi konkursi pašlaik notiek visos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados.

            Vidzemes novadā tika pieteikti 49 stāsti, bet izstrādāti – 40 darbi ar 44 dalībniekiem. No tiem pirmā žūrija izvēlējās 11, tos virzot 2. kārtai. No Valmieras starpnovadu skolām konkursā piedalījās Valmieras VĢ un Rencēnu pamatskola. Konkursa noslēguma pasākums notika Valmieras VĢ, kurā sabrauca visi, kuri bija veidojuši kāda cilvēka dzīvesstāstu. Lai kopā sanākšana būtu emocionāla un pamācoša, rūpējās ģimnāzijas muzeja vadītāja Ineta Amoliņa. Valmieras Pārgaujas sākumskolas 6. klases skolniece Unda Barisa pastāstīja par savas komiksa grāmatiņas izveidi, lai balvās to saņēmēji ieraudzītu autori, un direktors Viktors Litaunieks pieteica tās dāvinājumu visām Vidzemes skolām.

            Pasākumu atklāja ģimnāzijas direktors Artūrs Skrastiņš. Norisi vadīja 11. klases skolēni – Betija Vītola un Mairis Loiko. 2. kārtas žūrijā darbojās Okupācijas muzeja vēsturnieki: Inguna Role un Dāvis Pumpuriņš, Valmieras muzeja vēsturniece Ingrīda Zīriņa un ģimnāzijas direktors Artūrs Skrastiņš. Ievadā skanēja ģimnāzijas meiteņu vokālā ansambļa dziesmas. Pirmā par savu vecmāmiņu vēstures griežos stāstīja Cesvaines vidusskolas 9. kl. skolniece Dārta Greidiņa. Par savu tēvu – diriģentu, pedagogu, komponistu Mārtiņu Birni runāja un uzturēja dialogu VVĢ 8. kl. skolnieks Roberts Birnis. Izcilais mūziķis klātbūtnē ar vadītā VVĢ orķestra „Si bemol” skaņdarbiem radīja pacēlumu klausītājos. Ance Pakalne no Gaujienas pamatskolas 7. kl. savā prezentācijā par aprakstīto Mākslas un mūzikas skolas direktori Ilzi Dāvi iekļāva muzikālu priekšnesumu kopā ar viņu, lai pamatotu skolotājas izcilību (pamatskolu grupā Ancei 1. vieta, konsultante Līga Bukovska). No Stopiņu pamatskolas 9. kl. Viktorija Vansoviča atklāja sava novada patriotes Birutas Zvaigznītes nesavtīgo devumu sabiedrībai, ierakstā ļaujot runāt pašai. Cesvaines vidusskolas 9. klases skolēnu grupa: Dita Rūta Ceriņa, Ieva Liberte un Kristaps Korņejevs stāstīja par vienkāršu cilvēku Georgu Fjodorovu, kurš ilgstoši vadījis skautu vienību. Jaunieši izpildīja savas skautu vienības dziesmu. Straupes pamatskolas 8. kl. skolnieks Kārlis Roberts Rudzītis savdabīgā videoierakstā atklāja skolotājas Līgas Kronbergas aktivitāšu šķautnes.

            Valmieras VĢ 11. kl. skolniece Laura Bišofa uzstājās, atklājot vecvecvectēva dzīvesstāstu, bet Emīls Ralfs Zagorskis no 11. kl. meistarīgi prezentēja sava vectēva Jāņa Gustsona drosmīgo rīcību Latvijas labā, uzaicinot viņu raksturot aizraušanos ar izpletņlēkšanu kā vienīgajam Baltijas vecākajam izpletņlēcējam (Emīlam 1. vieta vidusskolu grupā, konsultante Ineta Amoliņa). Madonas 1. vidusskolas 12. kl. skolniece Evija Rudzīte drosmīgi bija izvēlējusies stāstīt par sevi, jo patiešām viņa iespēj paveikt daudz citu labā. Suntažu vidusskolas 12. kl. skolniece Ilze Glaudiņa atklāja skolotāja, mākslinieka Andreja Lindes unikālo devumu vietējai sabiedrībai ( Ilzei 2. vieta, konsultante Inita Andževa). Rīgas 25. vidusskolas 12. kl. skolnieks Mārtiņš Pokramovičs pamatīgi bija pētījis savas dzimtas vēsturi.

            Visi dalībnieki par ieguldīto apkopojumu sava novada izcilo cilvēku dzīvēs saņēma atzinības rakstus un balvas, bet labākie – diplomus un dāvanu kartes. Konkursa atbalstītāji ir Latvijas Okupācijas muzejs, Kultūras ministrija, Eiropas Parlamenta deputāti: Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Artis Pabriks, Krišjānis Kariņš un Valmieras VĢ, pilsētas pašvaldība, Pārgaujas sākumskola. Labākie piedalīsies trešās kārtas prezentācijā, lai uzvarētāji balvās saņemtu ceļojumu uz Eiropas Parlamentu Briselē.

            Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja pedagoģe

Pasākuma foto Lūkass Svensons

 MG 7895

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates