Apsveicam ar ECL sertifikāta krievu valodā ieguvi!

Valmieras Valsts ģimnāzijas krievu valodas metodiskais centrs sadarbībā ar Baltijas Starptautiskās akadēmijas Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centru piedāvāja iespēju iegūt ECL sertifikātu krievu valodā. 12. klases skolnieces Adelīna Rozenblate, Dana Ločmele un Žanete Cepeļeva gatavojās šim starptautiskajam eksāmenam un kārtoja to 10. aprīlī. Saņemta priecīga ziņa, ka meitenes veiksmīgi nokārtoja pārbaudījumus un saņēma tieši to līmeni, uz kuru pretendēja. Adelīnai un Žanetei tas ir C1 līmenis, Danai - B2. Apsveicam!

ECL sertifikāts (ECL CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES) – tas ir Eiropas Savienības dokuments, kas apstiprina svešvalodas prasmes līmeni. Sertifikāts tiek atzīts visās Eiropas Savienības valstīs un būs noderīgs darbam un mācībām ārzemēs, galvenokārt mācībām pēc ERASMUS programmas.

Jebkurš interesents VVĢ krievu valodas metodiskajā centrā var aizpildīt pieteikumu un veikt sava krievu valodas zināšanu līmeņa testēšanu, kā arī gatavoties eksāmenam, kas norisināsies 2015. gada 4. decembrī (B1, C1 līmenis) un 5. decembrī (B2 līmenis).

Krievu valodas skolotāja Svetlana Lāce

Saņem Zelta un Sudraba liecības

Zelta liecibasSudraba liecibasIMG 9229

Pateicība olimpiešiem

15.novembrī Valmieras Valsts ģimnāzijā bija ļoti priecīgs notikums, jo Valsts izglītības satura centrs aicināja Latvijas skolēnus, kuri veiksmīgi startējuši 2012.gada Starptautiskajās mācību olimpiādēs, un viņu skolotājus, lai apbalvotu ar Pateicības rakstiem. Svinīgais pasākums notika Rīgā, Latvenergo zālē, un uz to devās Roberts Georgs Fimbauers (Starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes dalībnieks) un Kristīne Kārkliņa (Starptautiskās vācu valodas olimpiādes dalībniece), kā arī viņu skolotāji Anita Lutere, Jens Udo Grabovskis un Zigrīda Jozepa.

„Latvijas talantīgie jaunieši ir mūsu valsts lepnums,” savā uzrunā pasākumā teica VISC vadītājs G.Vasiļevskis. Arī Valmieras Valsts ģimnāzija lepojas ar savu skolēnu un skolotāju panākumiem.

Lasīt tālāk: Pateicība olimpiešiem

Burtnieku novada balvas

Burtnieku novada pašvaldības izglītības darba koordinatore Inese Gaumane apmeklēja Valmieras Valsts ģimnāziju, lai apbalvotu tos septiņus novadā deklarētos skolēnus, kuri pirmajā mācību semestrī izcēlušies ar īpaši labām sekmēm (vidējā atzīme vismaz 8 balles). Saskaņā ar nolikumu "Burtnieku novada pašvaldības izglītojamo apbalvošana" skolēniem piešķirtas naudas balvas. 

burtnieki

Ance Oliņa, Deina Savicka, Lauris Balodis, Līga Bikše, Laura Janīte, Dana Doķe, Inese Gaumane, direktors Jānis Zemļickis (klāt nebija Annija Bērtule).

Centralizēto Eksāmenu Rezultāti A-C Līmenis Procentos

2000./2001.m.g. – 87%

2001./2002.m.g. – 89%

2002./2003.m.g. – 67%

2003./2004.m.g. – 85%

2004./2005.m.g. – 74%

2005./2006.m.g. – 75%

2006./2007.m.g. – 84,97%

2007./2008.m.g. – 87,34%

2008./2009.m.g. – 79,95 %

2009./2010. m.g. - 88,11%

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates