Pateicība olimpiešiem

15.novembrī Valmieras Valsts ģimnāzijā bija ļoti priecīgs notikums, jo Valsts izglītības satura centrs aicināja Latvijas skolēnus, kuri veiksmīgi startējuši 2012.gada Starptautiskajās mācību olimpiādēs, un viņu skolotājus, lai apbalvotu ar Pateicības rakstiem. Svinīgais pasākums notika Rīgā, Latvenergo zālē, un uz to devās Roberts Georgs Fimbauers (Starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes dalībnieks) un Kristīne Kārkliņa (Starptautiskās vācu valodas olimpiādes dalībniece), kā arī viņu skolotāji Anita Lutere, Jens Udo Grabovskis un Zigrīda Jozepa.

„Latvijas talantīgie jaunieši ir mūsu valsts lepnums,” savā uzrunā pasākumā teica VISC vadītājs G.Vasiļevskis. Arī Valmieras Valsts ģimnāzija lepojas ar savu skolēnu un skolotāju panākumiem.

Lasīt tālāk: Pateicība olimpiešiem

Burtnieku novada balvas

Burtnieku novada pašvaldības izglītības darba koordinatore Inese Gaumane apmeklēja Valmieras Valsts ģimnāziju, lai apbalvotu tos septiņus novadā deklarētos skolēnus, kuri pirmajā mācību semestrī izcēlušies ar īpaši labām sekmēm (vidējā atzīme vismaz 8 balles). Saskaņā ar nolikumu "Burtnieku novada pašvaldības izglītojamo apbalvošana" skolēniem piešķirtas naudas balvas. 

burtnieki

Ance Oliņa, Deina Savicka, Lauris Balodis, Līga Bikše, Laura Janīte, Dana Doķe, Inese Gaumane, direktors Jānis Zemļickis (klāt nebija Annija Bērtule).

Centralizēto Eksāmenu Rezultāti A-C Līmenis Procentos

2000./2001.m.g. – 87%

2001./2002.m.g. – 89%

2002./2003.m.g. – 67%

2003./2004.m.g. – 85%

2004./2005.m.g. – 74%

2005./2006.m.g. – 75%

2006./2007.m.g. – 84,97%

2007./2008.m.g. – 87,34%

2008./2009.m.g. – 79,95 %

2009./2010. m.g. - 88,11%

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates