Interešu izglītības pulciņi

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI 2011./2012.M.G.

Pulciņi

Klašu grupa

Vadītājs

Nodarbību laiki

Jauktais koris „BONUS”

9.- 12.

Imants Točs

P., C. 16.00-17.30

Vīru vokālā grupa „8.MARTS”

9.-12.

Renārs Veličko

P.,C. 17.30-18.30

Pūtēju orķestris „SI BEMOL”

7.-12.

Mārtiņš Birnis

O.,T. 16.00- 17.00

Individ.nod. – pēc vienošanās

Deju kopa „PĒRKONĪTIS”

7.-9.

Liesma Ērgle

O.,C. 18.00-19.30

Deju kopa „PĒRKONĪTIS”

10.-12.

Liesma Ērgle

P. 19.30-21.30

C. 19.30-21.30

Sporta deju studija „SALTĀRE”

7.-12.

Rihards Bergs

T. 16.30-18.30

C., Pk. 17.00-20.00

Dramatiskais pulciņš latviešu val.

11.-12.

Edīte Leščinska

O. 17.00-18.30

Dramatiskais pulciņš angļu val.

7.-12.

Dace Šmite

O. 16.00-17.00

Debašu klubs

8.-12.

Signe Ābola

P.15.15-16.40

Novadpētniecības pulciņš

7.-12.

Ineta Amoliņa

C. 13.30-15.00

Aušanas pulciņš

10.-12.

Janīna Grāvere

T. (2x mēnesī) 17.00 un arī pēc individuālas vienošanās

Akadēmiskā zīmēšana un vizuālā noformēšana

10.-12.

Gija Karāne

O. 16.00-18.30

T. 16.00-17.30

Foto pulciņš

7.-12.

Artūrs Rundēlis

O.17.00-17.40

Novusa pulciņš

7.-12.

Jānis Saulītis

C. 16.00-17.30

EKO vides zinību pulciņš

7.-12.

Kristīne Eglīte

P. 11.00-13.00 (pusdienu. st.)

Skolēniem vēl ir iespēja darboties

  • skolēnu parlamentā
  • avīzes “Skolas Kabata” redkolēģijā;
  • radošo darbu žurnāla “Pīlādzītis” redkolēģijā.

Sporta deju studija „Saltāre”

Beidzoties 2011. gadam, ir noslēgusies 2011. gada sporta deju sezona. Īpaši veiksmīgā tā ir bijusi sporta deju studijas Saltāre dejotājiem Jānim Priedkalnam un Veronikai Ribcovai. 22. janvārī Rīgā notika Latvijas Sporta deju federācijas rīkotā Latvijas Reitingu un kausu apbalvošana. Šajā pasākumā tika apbalvoti arī Jānis un Veronika, kuri pēc septiņiem kausa posmiem jauniešu un pieaugušo D+C klases  grupā latiņamerikas dejās kopvērtējumā ierindojās otrajā vietā. Protams, ir gūti arī panākumi citās sacensībās, kurās pāris ir iekļuvis gan labāko trijniekā, gan finālā. Tā Jānim un Veronikai ir liela motivācija neapstāties un turpināt iesākto.

Lasīt tālāk: Sporta deju studija „Saltāre”

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates