Kas ir debates?

Izveidots Ceturtdiena, 26 Janvāris 2012

Debates ir kultūrizglītojoša programma, kas māca valodas kultūru, loģikas principus, veicina kritisko un analītisko domāšanu, iecietību un cieņu pret dažādām idejām, spēju argumentēti izteikt un aizstāvēt savu viedokli, attīsta pētniecības un publiskās runas prasmes.

Debates ir spēle, kurā katrai komandai jābūt gatavai aizstāvēt gan apstiprinošo, gan noliedzošo viedokli par debatējamo tēmu. Tas veicina svarīgu strīdīgu jautājumu dziļāku izpratni, izvērtējot dažādus, pat pretrunīgus argumentus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas.

Debates pamatprincipi ir:

  1. Debatēt, lai mācītos, un tas ir svarīgāk par uzvaru.
  2. Debatētājiem jābūt godīgiem, izvirzot argumentus, izmantojot pierādījumus un atbildot uz jautājumiem. Debates māca iecietību pret citu viedokli.
2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates