Debates Valmieras Valsts ģimnāzijā 2011./2012.māc. g.

Izveidots Pirmdiena, 12 Marts 2012

Debates ir kultūrizglītojoša programma, kas sekmē modernā un demokrātiskā sabiedrībā nepieciešamo sadarbības un saziņas iemaņu apguvi, māca valodas kultūru, loģikas pamatprincipus. Tās palīdz izkopt prasmi izteikties, uzklausīt citu viedokli, analizēt un spriest par mūsdienīgām, nozīmīgām sabiedriski politiskām tēmām. Vienlaikus debates māca arī atbildību par saviem izteikumiem, izmantotajiem argumentiem un pierādījumiem. Debašu trīs galvenie principi ir: debatēt, lai mācītos; debatēt godīgi; debatēt ar cieņu.

Kopš 2009. gada Valmieras Valsts ģimnāzija ir Vidzemes reģiona debašu centrs. Šajā mācību gadā debašu kustībā iesaistījušies Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Nītaures, Valmieras 5. vidusskolas un Valmieras Valsts ģimnāzijas 9.-12. klašu skolēni.

Šī mācību gada pirmajā pusgadā notikušas mācību debates, bet 22. septembrī Debašu centrs organizēja meistarklases semināru, kuru vadīja pieredzējis debatētājs un debašu kustības organizators Mihails Halitovs. Šajā seminārā piedalījās ap 60 skolēnu (22 skolēni no VVĢ) .

12. novembrī VVĢ notika Vidzemes reģiona debašu turnīrs. Tā rezolūcija bija „Latvijas darbaspēka emigrācija veicina/ neveicina valsts ekonomisko attīstību”. Turnīrā piedalījās 15 komandas. Iepriecināja tas, ka piedalījās daudz jaunu komandu un debatēm līdzi sekoja arī pāri par desmit interesentu, kuri paši vēl debašu kustībā nav iesaistījušies.  Spēcīgākās komandas šajās sacensībās bija no Cēsu Valsts ģimnāzijas (trenere Lauma Abramsone), Cēsu Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas ( trenere Ingūna Irbīte) un Jaunpiebalgas vidusskolas ( trenere Ineta Elksne).

Valsts turnīrs norisinājās 3. decembrī Iecavā. Valmieras Valsts ģimnāziju tajā pārstāvēja divas komandas: Kristiāna Dambīte, Dārta Maija Zaķe, Toms Zariņš (komanda ieguva valstī 8. vietu) un Inga Priedīte, Anete Vilne, Agnese Vietniece. Uz jautājumu Kāpēc skolēni izvēlas debates par sava brīvā laika nodarbību? Toms Zariņš (12.b)  atbild, ka, pirmkārt, ieguvis zināšanas par tādām tēmām, par kurām iepriekš nav interesējies, otrkārt, „debates ir azarts, tās attīsta loģisko domāšanu, spēju izteikties un pārliecināt par savu viedokli”.

Savukārt Inga Priedīte (11.a) par debatēm saka: „Šogad pirmo reizi iesaistījos debašu spēlē, uz kuru pamudināja gan pašas iniciatīva, gan dzirdētās atsauksmes. Lai gan pirmo reizi piedalījos tieši šāda veida debatēs, jau varu sevī manīt pozitīvas pārmaiņas. Gatavojoties debatēm, un turnīra procesā iegūstu informāciju par dažādām aktuālām tēmām, par kurām citādāk nebūtu interesējusies, reizē arī turpinu attīstīt prasmes ātrāk un precīzāk no informācijas kopuma atlasīt tieši sev nepieciešamo un vajadzīgo, stratēģiski, secīgi un reizē loģiski salikt kopā argumentus, faktus. Ļoti vērtīgi ir apgūt prasmes darboties komandā, gūstu pārliecību, kas aug reizē ar runas prasmi, bet galvenokārt gūstu prieku un azartu pašas spēles gaitā, jo tā ir iepriekš neparedzama, un ir interesanti iegūt jaunas atziņas pēc katras debates.”

 Vidzemes Debašu centra vadītāja Signe Ābola 

Atgriezties

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates